Equimaxx

Profil firmy

Po zakończeniu transakcji odwrotnego przejęcia działalność MSI Medical S.A opierać się będzie na licencji na wyłączność (obejmującej cały świat) udzielonej spółce zależnej MSI Bioscience Sp. z o.o, dotyczącej wykorzystania patentów i technologii Obrazowania Wielospektralnego (ang. Multispectral Imaging System - „MSI”) do zastosowań w urządzeniach medycznych do wykrywania wczesnych stadiów wszystkich nowotworów jamy ustnej i innych rodzajów nowotworów. MSI Medical pomoże w rozwoju technologii i ubieganiu się o zezwolenie na sprzedaż urządzenia ("Kamery MSI") w Ameryce Północnej i Europie.